Ödevler

Aşağıdaki ödevi laba gelmeden önce yapınız.

Gruplar

Lütfen belirtilen grupta derse geliniz.

Labratuvar Planı

Yapılacak deneyler ve tarihleri