Lab Kısa Sınav Konuları

Aşağıda her Lab Kısa Sınavının konuları verilmiştir. Sınav süresi 5 dakika olacaktır.

Öncelikle lütfen lab güvenlik formunu okuyun.

Lab Kısa Sınav 1 konuları Lab Kısa Sınav 2 konuları
Lab Güvenlik Formu
Lab Föyü Metalografi Bölümü
Lab Kısa Sınav 3 konuları Lab Kısa Sınav 4 konuları
Açıklanacaktır Açıklanacaktır

Lab ödev çoktan seçmeli sorular ve cevapları

Gruplar

Lütfen belirtilen grupta derse geliniz.

Labratuvar Planı

Yapılacak deneyler ve tarihleri